Central America: On The Road in 7 PicturesAmeryka Centrlna: Droga w 7 zdjęciach

  Central America consists of 7 countries. From the left:

  1. Belize
  2. South from Lake Atitlán, Guatemala
  3. Ahuachapan, El Salvador
  4. Tegucigalpa, Honduras
  5. Granada, Nicaragua
  6. Around Jacó, Costa Rica
  7. Chitré, Panama

  Kontynentalna część Ameryki Środkowej (czyli Ameryka Centralna) to 7 krajów. Od lewej:

  1. Belize
  2. Na południe jeziora Atitlán, Gwatemala
  3. Ahuachapan, Salwador
  4. Tegucigalpa, Honduras
  5. Granada, Nikaragua
  6. Okolice Jacó, Kostaryka
  7. Chitré, Panama