Mexicans in 7 picturesMeksykanie na 7 zdjęciach

Last year I spent two months in Mexico and that was enough to learn that I need to go back to see more. Today when I think of Mexico there are few things that come to my mind: rich and diverse culture, great food (one of the best amongst whole Latin America) and finally big nation, on the one hand full of spirit and joy and on the other negatively affected by the social, economical and political problems.

Pictures were taken in (from the left):

1. Guadalajara
2. Mexico City
3. Mexico City subway
4. Historical centre of Mexico City
5. San Cristóbal de las Casas
6. Oaxaca
7. Oaxaca
W zeszłym roku spędziłem w Meksyku dwa miesiące i od tego czasu czuję potrzebę, aby tam wrócić. Moje skojarzenia z Meksykiem to przede wszystkim bogata i różnorodna kultura, świetne jedzenie, którego jakość wybija się na tle całej Ameryki Łacińskiej, no i wreszcie ogromny naród, z jednej strony pełen tańca, śpiewu i radości, z drugiej nękany problemami natury społecznej, ekonomicznej i politycznej.

Zdjęcia zostały zrobione w (od lewej):

1. Guadalajara
2. Miasto Meksyk
3. Metro miasta Meksyk
4. Centrum historyczne miasta Meksyk
5. San Cristóbal de las Casas
6. Oaxaca
7. Oaxaca