Darien Gap Drama, Part 3: The MovieDarien Gap, Część 3: Film

In March 2014, I took my small motorbike from Panama to Colombia. Avoiding the jungle I had to transport it through the sea. Make sure you read first part of the story and then the second.

Trailer: W Marcu 2014, omijając Darien Gap, przeciągnąłem drogą morską mały motocykl. Przeczytaj pierwszą i drugą część historii.

Trailer: